Noko av det viktigaste på ferjeturen

er at du får deg


svele

og kaffi


Det skaper trivsel:)