Pr veke: Pris for leige av Brusen   Kr. 7000,-. Pluss vask.


Fredag til søndag: Pris leige av Brusen  Kr. 2500,- Pluss vask.


Tillegg pr opphald: Obligatorisk vask kr. 700,-.


Kontakt for leige:

Tore Aarflot

Tlf. 995 22 999

E-post: tore.aarflot@gmail.com